Our Return of Love to God: A Recollection on Commitment in CLC

January 16, 2024 | Story by: Christian Life Community in the Philippines | This year, CLCP will be celebrating World CLC Day on April 13 or 14 (depending on the region). It is our tradition that members make their temporary and permanent commitments on this date.

We are thankful for those who participated in the Recollection on Permanent Commitment last February 17. For those who were not able to attend the recollection or wish to review it, you can watch the Commitment Recollection Recording: bit.ly/feb17OurReturnofLovetoGod-YouTube

For those who feel called to discern a Permanent Commitment, here are the next steps:

 

1) Reflection Texts: We have compiled the following to aid you in your discernment:

 

2) Co-Discern with Your Community and Guide: Remember that we pray and discern both personally and communally (GP#5). Please be sure to co-discern with your local community and Guide for clarity and confirmation of your loving response to God's loving invitation, and what steps you are called to take to journey towards permanent commitment.

 

3) Individual Consultation: If you wish to be accompanied for the next steps of the discernment process, and you feel that there is a need for individual consultation, please feel free to email us at [email protected]. The FI team will be more than happy to journey with you and assist you in your discernment process.

 

4) Signify Intent: Please signify your intent to join the Commitment Rite that will happen in the celebration of World CLC Day on April 13 or 14, 2024 (depending on region) by registering here: bit.ly/clcpcommitment24. Please register by April 4, 2024.

 

 

Please be assured of our prayers during this time.


______________________

Dear friends,

This year, CLCP will be celebrating World CLC Day on April 13 or 14 (depending on the region). It is our tradition that members make their temporary and permanent commitments on this date. 

To support those who are discerning their first temporary commitment or their permanent commitment, the Formation Team will be facilitating the following recollections:

Theme: Our Return of Love to God: A Recollection on Commitment in CLC

  • For those who will reflect upon permanent commitment: Saturday 17 February 2-5pm via Zoom
 
  • For those who will reflect upon temporary commitment: Saturday 2 March 2-5 pm via Zoom


We highly recommend that our members participate in this recollection before making a commitment.

Please register by going to: 
bit.ly/2024clccommitmentreco


Thank you very much!

_____

 

Minamahal na mga kaibigang taga CLC,

 

Ngayong taon, ipagdiriwang ng CLCP ang World CLC Day sa ika- 13 o 14 ng Abril (depende sa rehiyon). Isang tradisyon sa kapistahang ito ay ang pagtatalaga ng mga miyembro ng kanilang pansamantala o permanenteng pagtatalaga (temporary or permanent commitment).
 

Bilang suporta sa mga miyembrong nais na lalong maintindihan ang pagtatalaga ng pangakong pansamantala or permanente, ang Formation Institute ay mag-aalay ng isang recollection na ang tema ay:
 

“Ang Pagtatalaga ng Sarili sa CLC Bilang Pagtanaw ng Pag-Ibig at Pasasalamat sa Diyos”

(Our Return of Love to God: A Recollection on Commitment in CLC)
 

Ang recollection na ito ay gaganapin sa pamamagitan ng Zoom sa mga sumusunod na petsa:
 

Sabado, ika-17 ng Pebrero, ganap na ika- 2-5nh - Para sa mga nais pag-isipan ang permanenteng pagtatalaga (Permanent Commitment)

Sabado, ika-2 ng Marso, ganap na ika-2-5 nh – Para sa mga nais pag- isipan ang pansamantalang pagtatalaga (Temporary Commitment)
 

Nararamdaman ba ninyo ang tawag na magtalaga ng sarili bilang pasasalamat sa Panginoon na unang nagmahal sa atin? Lubos namin kayong inaanyayahan sa recollection na ito para higit na maunawaan at mabatid ang tugon ng pagtatalaga. Mangyaring magpatala sa pamamagitan ng pagrehistro sa: bit.ly/2024clccommitmentreco

 

Nawa’y ikaw ay gabayan at pagkalooban ng biyaya ng pagkakataon ikaw ay makasama ng buong komunidad para sa paghahanda ng sarili sa pagtatalaga ng pangako sa CLC.

 

Maraming Salamat!

 

 

 

Christian Life Community in the Philippines

2024 February 17 Commitment Recollection

We are thankful for those who participated in the Recollection on Permanent Commitment last February 17. For those who were not able to attend the recollection or wish to review it, you Read more

CLCP Calendar of Activities (February-May 2024)

We are happy to share with you the CLCP Calendar of Activities for February to May 2024. We hope that you will mark these important events and join us as this is meant to renew and ignite our Read more

Discerning Our Community's Fiat

As we start the new year and as we prepare for World CLC Day 2024, we invite all CLCP members and local communities to a Revision of Life by discerning how you are being called to live the CL Read more