Usapang Bakuna Laban sa Covid-19

January 26, 2021 | Story by: Christian Life Community in the Philippines | "Usapang Bakuna Laban sa Covid-19” upang palalimin ang ating pag-unawa tungkol sa pagbabakuna, at maliwanagan sa ating mga naririnig at nababasa ukol dito.

Recorded via ZOOM
_________________________________________________________

Isang mahalagang sangkap sa ating pang-araw-araw na pagninilay ay ang hustong kaalaman.

Sa gayon, inaanyayahan tayong lahat ng CLCP na makisali sa "Usapang Bakuna Laban sa Covid-19" upang palalimin ang ating pag-unawa tungkol sa pagbabakuna, at maliwanagan sa ating mga naririnig at nababasa ukol dito. Samahan natin si Dra. Maricelle Gler sa Sabado, ika-30 ng Enero 2021, 2:00 PM sa pamamagitan ng Zoom (online).

Bukod sa pagiging kasapi ng FMI CLC, si Doc Celle ay isang dalubhasa sa mga nakakahawang sakit at kasalukuyang nakatalaga sa Makati Medical Center. Isa siya sa mga pangunahing batikan na tumutugon sa Covid-19 at kabilang din siya sa mga clinical trials.

Para mapabilang sa talakayan, pakibuo at pakipasa ang registration form na nakatukoy dito: https://bit.ly/townhalloncovid19vac

Ang Zoom link ay ipapadala sa inyong email address sa mga sumusunod na araw.

Malugod naming inaasahan ang inyong pagdalo sa pagpupulong.

#covid19 #vaccination #covid19vaccines #atownhalloncovid19vaccination #clcphilippines #clcp #christianlifecommunity

Maaring mag-sign up dito:


2024 February 17 Commitment Recollection

We are thankful for those who participated in the Recollection on Permanent Commitment last February 17. For those who were not able to attend the recollection or wish to review it, you Read more

CLCP Calendar of Activities (February-May 2024)

We are happy to share with you the CLCP Calendar of Activities for February to May 2024. We hope that you will mark these important events and join us as this is meant to renew and ignite our Read more

Discerning Our Community's Fiat

As we start the new year and as we prepare for World CLC Day 2024, we invite all CLCP members and local communities to a Revision of Life by discerning how you are being called to live the CL Read more