Usapang Bakuna Laban sa Covid-19

Jan 26, 2021 | Story by: Christian Life Community of the Philippines | #covid19 #vaccination #covid19vaccines #atownhalloncovid19vaccination #clcphilippines #clcp #christianlifecommunity

Recorded via ZOOM
_________________________________________________________

Isang mahalagang sangkap sa ating pang-araw-araw na pagninilay ay ang hustong kaalaman.

Sa gayon, inaanyayahan tayong lahat ng CLCP na makisali sa "Usapang Bakuna Laban sa Covid-19" upang palalimin ang ating pag-unawa tungkol sa pagbabakuna, at maliwanagan sa ating mga naririnig at nababasa ukol dito. Samahan natin si Dra. Maricelle Gler sa Sabado, ika-30 ng Enero 2021, 2:00 PM sa pamamagitan ng Zoom (online).

Bukod sa pagiging kasapi ng FMI CLC, si Doc Celle ay isang dalubhasa sa mga nakakahawang sakit at kasalukuyang nakatalaga sa Makati Medical Center. Isa siya sa mga pangunahing batikan na tumutugon sa Covid-19 at kabilang din siya sa mga clinical trials.

Para mapabilang sa talakayan, pakibuo at pakipasa ang registration form na nakatukoy dito: https://bit.ly/townhalloncovid19vac

Ang Zoom link ay ipapadala sa inyong email address sa mga sumusunod na araw.

Malugod naming inaasahan ang inyong pagdalo sa pagpupulong.

#covid19 #vaccination #covid19vaccines #atownhalloncovid19vaccination #clcphilippines #clcp #christianlifecommunity

Maaring mag-sign up dito: