Maligayang Pasko at isang Mapagpalang Bagong Taon!

December 20, 2023 | Story by: Christian Life Community in the Philippines | Maligayang Pasko at isang Mapagpalang Bagong Taon! Nararapat na tayo'y magdiwang at magpasalamat para sa mga biyayang napagkaloob sa atin nitong nakaraang taon.

Minamahal na mga kapatid,


Maligayang Pasko at isang Mapagpalang Bagong Taon!

Nararapat na tayo'y magdiwang at magpasalamat para sa mga biyayang napagkaloob sa atin nitong nakaraang taon. Higit sa lahat ay ang handog ng Diyos Ama ng kanyang kaisa-isang Anak na isinilang para maghatid ng balita ng kaligtasan sa atin. 

Nguni't  marami ang nahihirapang magdiwang dahil sa mga kalamidad at pagsubok na nararanasan sa mga panahong ito. Nawa'y ang pagsilang ni Hesus ay magdala ng bagong pag-asa, batid na sa kalagitnaan ng kahirapan, narito at sinasamahan tayo ni Emanuel. 
     

Tayo'y manalangin na, sa tulong ng grasya ng Diyos, maipadama sa kapwa, lalo na sa ating mga kapatid na kapuspalad, ang pagmamahal ni Kristo, hindi lamang nitong Kapaskuhan, kundi sa araw-araw nating pagsisikap na masundan at matularan si Kristong dukha at mapagkumbaba. Para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos!


Naglilingkod,

Rose,  Beng, Je, Kenneth
NLC 2022-2025

2024 February 17 Commitment Recollection

We are thankful for those who participated in the Recollection on Permanent Commitment last February 17. For those who were not able to attend the recollection or wish to review it, you Read more

CLCP Calendar of Activities (February-May 2024)

We are happy to share with you the CLCP Calendar of Activities for February to May 2024. We hope that you will mark these important events and join us as this is meant to renew and ignite our Read more

Discerning Our Community's Fiat

As we start the new year and as we prepare for World CLC Day 2024, we invite all CLCP members and local communities to a Revision of Life by discerning how you are being called to live the CL Read more