Our Return of Love to God: A Recollection on Commitment in CLC

January 19, 2024 | Story by: Christian Life Community in the Philippines | Ngayong taon, ipagdiriwang ng CLCP ang World CLC Day sa ika- 13 o 14 ng Abril (depende sa rehiyon). Isang tradisyon sa kapistahang ito ay ang pagtatalaga ng mga miyembro ng kanilang pansaman

Dear friends,

This year, CLCP will be celebrating World CLC Day on April 13 or 14 (depending on the region). It is our tradition that members make their temporary and permanent commitments on this date. 

To support those who are discerning their first temporary commitment or their permanent commitment, the Formation Team will be facilitating the following recollections:

Theme: Our Return of Love to God: A Recollection on Commitment in CLC

  • For those who will reflect upon permanent commitment: Saturday 17 February 2-5pm via Zoom
 
  • For those who will reflect upon temporary commitment: Saturday 2 March 2-5 pm via Zoom


We highly recommend that our members participate in this recollection before making a commitment.

Please register by going to: 
bit.ly/2024clccommitmentrecoThank you very much!

 

_______________________________________________

 

 

Minamahal na mga kaibigang taga CLC,

 

Ngayong taon, ipagdiriwang ng CLCP ang World CLC Day sa ika- 13 o 14 ng Abril (depende sa rehiyon). Isang tradisyon sa kapistahang ito ay ang pagtatalaga ng mga miyembro ng kanilang pansamantala o permanenteng pagtatalaga (temporary or permanent commitment).
 

Bilang suporta sa mga miyembrong nais na lalong maintindihan ang pagtatalaga ng pangakong pansamantala or permanente, ang Formation Institute ay mag-aalay ng isang recollection na ang tema ay:
 

“Ang Pagtatalaga ng Sarili sa CLC Bilang Pagtanaw ng Pag-Ibig at Pasasalamat sa Diyos”

(Our Return of Love to God: A Recollection on Commitment in CLC)
 

Ang recollection na ito ay gaganapin sa pamamagitan ng Zoom sa mga sumusunod na petsa:
 

Sabado, ika-17 ng Pebrero, ganap na ika- 2-5nh - Para sa mga nais pag-isipan ang permanenteng pagtatalaga (Permanent Commitment)

Sabado, ika-2 ng Marso, ganap na ika-2-5 nh – Para sa mga nais pag- isipan ang pansamantalang pagtatalaga (Temporary Commitment)
 

Nararamdaman ba ninyo ang tawag na magtalaga ng sarili bilang pasasalamat sa Panginoon na unang nagmahal sa atin? Lubos namin kayong inaanyayahan sa recollection na ito para higit na maunawaan at mabatid ang tugon ng pagtatalaga. Mangyaring magpatala sa pamamagitan ng pagrehistro sa: bit.ly/2024clccommitmentreco

 

Nawa’y ikaw ay gabayan at pagkalooban ng biyaya ng pagkakataon ikaw ay makasama ng buong komunidad para sa paghahanda ng sarili sa pagtatalaga ng pangako sa CLC.

 

Maraming Salamat!

 

 

 

Christian Life Community in the Philippines