CLCP Vacation with the Lord: Holy Week Retreat 2024

February 02, 2024 | Story by: Christian Life Community in the Philippines | To help us prepare ourselves for the celebration of the Season of Easter, we have scheduled retreats during the Holy Week...

January 23, 2024
 

Peace and blessings!
 

It is stated in our General Principles that, “we hold the Spiritual Exercises of St Ignatius as the specific source and the characteristic instrument of our spirituality (GP5). In light of this, and to help us prepare ourselves for the celebration of the Season of Easter, we have scheduled retreats during the Holy Week. Below are the venues, modalities, and dates of these retreats:

 • Mirador Jesuit Villa-Baguio City (Individually-Guided Retreat)

 1. 8-day | Inclusive Dates: March 22 (dinner)-March 31 (breakfast) | Cost: Php 32,100.00

 2. 5-day | Inclusive Dates: March 25 (dinner)-March 31 (breakfast) | Cost: Php 21,000.00

 3. 3-day | Inclusive Dates: March 27 (dinner)-March 31 (breakfast) | Cost: Php 15,200.00
   

 • Maryridge Retreat and Renewal Center - Tagaytay City

     (Individually-Guided Retreat)

 1. 5-day | Inclusive Dates: March 25 (dinner)-March 31 (breakfast) | Cost: 20,700.00

 2. 3-day Inclusive Dates: March 27 (dinner)-March 31 (breakfast) | Cost: 14,100.00

     (3-day Preached-Retreat)

     3. Inclusive Dates: March 27 (dinner)-March 31 (breakfast)
        | 
Cost: Php 13,200.00
 
 • Horacio dela Costa Formation Center and Retreat House - Trece Martires, Cavite  (Individually-Guided Retreat)

 1. 5-day |  Inclusive Dates: March 25 (dinner)-March 31 (breakfast) | Cost: Php 11,700.00

 2. 3-day | Inclusive Dates: March 27 (dinner)-March 31 (breakfast) | Cost: Php 8,950.00
   

As part of CLCP's commitment to provide adequate opportunities for its members to experience the Spiritual Exercises, CLCP members in good standing may apply for a retreat subsidy by sending an email to fidirector@clcphilippines.org explaining the retreatant's situation on or before March 2, 2024. The maximum retreat subsidy will be 20% for Tagaytay and Baguio, and 100% for Trece Martires. Final approved amounts will be determined by the Leadership Community based on the subsidies requested and funds available.
 

Click the link to register: bit.ly/clcphwr2024
 

Rest assured of our prayers and blessings as we co-labor with the Lord in creating paths for hope.

 

Your Formation Team

 
 

Ika-23 ng Enero, 2024
 

Kapayapaan at pagpapala ng Diyos!
 

Nakasaad sa ating Pangkalahatang Alituntunin na pinanatili natin ang Banal na Pagsasanay ni San Ignacio bilang pinanggagalingan at natatanging instrumento ng ating espiritualidad (GP5). Sa liwanag nito at upang matulungan tayong ihanda ang ating sarili sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan naming kayo na lumahok at magpatala sa Holy Week Retreat. Makikita sa ibaba ang mga lugar, petsa at modalidad:
 

 • Mirador Jesuit Villa-Baguio City (Individually-Guided Retreat)

 1. 8-day

        Petsa: March 22 (hapunan)-March 31 (almusal)

        Halaga: Php 32,100.00

 1. 5-day

  Petsa: March 25 (hapunan)-March 31 (almusal)

          Halaga: Php 21,000.00

 2. 3-day

  Petsa: March 27 (hapunan)-March 31 (almusal)

   

          Halaga: Php 15,200.00

   
 • Maryridge Retreat and Renewal Center - Tagaytay

        (Individually-Guided Retreat)

 1. 5-day

        Petsa: March 25 (hapunan)-March 31 (almusal)

        Halaga: 20,700.00

 1. 3-day

        Petsa: March 27 (hapunan)-March 31 (almusal)

        Halaga: 14,100.00

       
        (3-day Preached-Retreat)

        Petsa: March 27 (hapunan)-March 31 (almusal)

        Halaga: Php 13,200.00

 
 • Horacio dela Costa Formation Center and Retreat House - Trece Matires, Cavite (Individually-Guided Retreat)

 1. 5-day

        Petsa: March 25 (hapunan)-March 31 (almusal)

        Halaga: Php 11,700.00

 1. 3-day

        Petsa: March 27 (hapunan)-March 31 (almusal)

        Halaga: Php 8,950.00

 

Bilang tulong ng CLCP na magbigay ng sapat na pagkakataon para maranasan ng mga miyembro ang Banal na Pagsasanay ni San Ignacio, maaaring humiling ng retreat subsidy ang mga miyembro ng CLCP na may magandang katayuan, sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa <[email protected] na nagpapaliwanag sa sitwasyon ng retreatant bago ang ika-2 ng Marso, 2024. Maaring mabigyan ng di hihigit sa 20% na diskwento para sa Tagaytay at Baguio, at 100% para sa Trece Martires. Ang Leadership Community ang mag-aapruba sa hiling batay sa halaga ng subsidiya  at pondong nakalaan.
 

I-click ang link para magparehistro: bit.ly/clcphwr2024
 

Maka-aasa ang bawat isa sa aming mga panalangin sa ating pagtugon sa tawag ng Panginoon na lumikha ng landas ng pag-asa.


 

Formation Team

   
2024 Holy Week Retreat Registration Form